SME系列单路保护静电抑制器

产品 > 单路和多路静电保护(ESD) > SME系列单路保护静电抑制器

SME系列单路保护静电抑制器

赛米微尔的SME系列ESD静电保护器件产品,具有静电抑制能力强,极间电容低等特性,典型应用于网络通讯,视频监控,消费类电子领域...
Part Number

Package

Vrwm [max] (V)

Vbr [min] (V)

Vc @Ipp [max] (V)

Ipp [max] (A)

Ir [max] (µA)

Tj [max] (°C)

Tstg [max] (°C)

Cj [Typ] (pF)

Vesd [Air] (KV)

Vesd [Contact] (KV)