SPE系列单路ESD抑制器

产品 > 单路和多路静电保护(ESD) > SPE系列单路ESD抑制器

SPE系列单路ESD抑制器

赛米微尔的SPE系列ESD静电保护器件产品,采用高分子材料工艺制程,具有电容低,静电防护能力强等特性,典型应用于HDMI,USB,TYPE-C等消费类电子领域... ...
Part Number

Package

Vrwm [max] (V)

Vbr [min] (V)

Vc @Ipp [max] (V)

Ipp [max] (A)

Ir [max] (µA)

Tj [max] (°C)

Tstg [max] (°C)

Cj [Typ] (pF)

Vesd [Air] (KV)

Vesd [Contact] (KV)